هک آیفون در 60 ثانیه
سه هکر Georgia Tech نشان دادند که چگونه می‌توان آیفون‌ها و آیپدها را با استفاده از بدافزارهایی که از برنامه...