رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی

1399-04-10 13:01:10
0
0:41
در واتساپ اتفاق افتاد:

واتساپ به زودی به شما اجازه می دهد تا از حساب خود در چندین دستگاه هوشمند استفاده کنید!

1395-05-28 08:25:48
11
شبکه های اجتماعی یک انقلاب جهانی است و میلیون ها نفر در سرتاسر دنیا را قادر می سازد در تماس با دوستان خود