رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

داستان پایان یک دوستی اینترنتی خاموش

۱۳۹۲-۰۷-۲۹ ۱۰:۴۴:۲۶
۰
۶:۲۹

یک دختر درس خوانده و آرام که از سایه خود میترسید، یك مرتبه مردی غریبه را از تراس طبقه سوم به پایین پرت