ترمیم نقص امنیتی حیاتی در Adobe Shockwave Player
Adobe Shockwave Player نسخه 12.0.7.148 و نسخه‌های پیش از آن برای سیستم‌های ویندوز و مكینتاش، به علت وجود آسیب...