افزایش امنیت در Internet Explorer(قسمت سوم)
با کلیک کردن بر روی دکمه site، شما می‌توانید برای سایت خاصی تنظیمات مربوط به cookie آن را انجام دهید. شما می‌...