​عکس‌برداری از نمایشگر در windows 8
در ورژن‌های قبلی windows هر زمانی که احتیاج به عکس برداری از صفحه نمایشگر داشید شما باید کلید prntScr صفحه‌...