رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

تبلیغ افزار

1398-10-29 09:47:06
0

این کتابچه در مورد تبلیغ‌افزارها و راه‌های مقابله با آن بوده و توسط فتا آذربایجان غربی تنظیم شده است.

1393-01-19 07:27:39
0

تغییر معیارهای مایكروسافت برای دسته بندی برنامه ها و فرصت سه ماهه به توسعه‌دهندگان برای تطبیق با اصول جدید