کامپیوتری که شما را از روی کفشهایتان می شناسد
پايگاه اطلاع رسانی پليس فتا-سرويس بين الملل: به­تازگی تحقیقاتی در یک شرکت آلمانی در راستای کمک به این موضوع که...