پرینت مدار‌های الکترونیکی
3D System، شرکتی که وظیفه پرینت ماژول برای اسمارت فون Google’s Projetc Ara را دارد. این شرکت در حال تحقیق بر روی...