فناوری voip و مقایسه آن با سرویس‌های سنتی مخابراتی
چکیده: Voip برگرفته از (Voip )که با نام IP تلفنی نیز از آن یاد می شود ، امکان استفاده از اینترنت و شبکه‌های...