چگونه کامپیوتر سریعی داشته باشیم(قسمت دوم)
در قسمت قبل،برایتان از ابزار ویندوز و راه حل هایی سریع برای افزایش سرعت سیستم گفتیم.در این قسمت به معرفی نرم افزار های...