رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

قصه‌های عمو آدّای در خصوص تلفن مشکوک

1398-02-30 11:35

قصه‌های عمو آدّای در خصوص تلفن مشکوک

نمایش عروسکی طنز آدّای با لهجه شیرین همدانی
این قسمت: تلفن مشکوک

 

کلمات کلیدی :
تعداد نمایش :

افزودن دیدگاه جدید