رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

کپی برداری از روی کارت‌‌های عابر بانک‌

1399-05-09 08:00

کپی برداری از روی کارت‌‌های عابر بانک‌

فروشندگان باید اخلاقا دستگاه‌های پوز را در اختیار مشتریان قرار دهند تا آن‌ها  بتوانند بعد از کشیدا کارت عابر بانک بر روی دستگا‌ه پوز رمز خود را وارد کنند و شهروندان باید به این نکته توجه کنند که این حق مشتریان می‌باشد.

کلمات کلیدی :
تعداد نمایش :

افزودن دیدگاه جدید